Det var en gång en kvarn...

För drygt 30 år sedan började Laban mala sitt eget mjöl i en gammal väderkvarn på Faludden på södra Gotland. Det höll han på med i sex är innan en eldriven kvarn fick överta arbetet. Hemligheten till ett fulländat mjöl är det gedigna hantverket, från den lokala odlaren till hantering av spannmål med en varsam och kunnig hand.

Krumelur spets_20px