Kravodlat

KRAVs regler siktar mot en hållbar produktion. Därför får kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodfierade organism (GMO) inte användas.

 

Det är också viktigt hur djuren har det. De ska kunna bete sig så naturligt som möjligt. Exempel på detta är att grisarna går ute hela året. De får beta, böka och ta sig gyttjebad. Likaså får hönsen vara ute och äta grönt och picka mask under sommarhalvåret.

 

En balans mellan djurhållning och växtodling är viktig. Därför ska en så stor del som möjligt av djurens foder produceras på den egna gården. Då kan näringen gå runt i ett kretslopp på gården och det blir lagom mycket gödsel att sprida tillbaka till åkern.

 

När en produkt har ett KRAV-märke innebär det att produktionen är godkänd av KRAV. Producenten betalar en avgift för att få använda KRAV-märket och minst en gång per år kontrollerar KRAV att produktionen sker enligt satta regler. KRAV kontrollerar alla led i såväl produktion som distribution till dess att KRAV-märket sätts på produkten.

KRAV_logo_145
Krumelur spets_20px
stampel_275px
Gotland_gardsgard001_275px